Home
 English
 Overlijden
 Ukranian
Picture

Dr. Myroslaw Antonowycz

* Dolyna Oekraïne, 1 maart 1917           Vleuten-de Meern, 11 april  2006

Picture
Picture

Geboren in 1917 in Dolyna (Oekraïne); studeerde muziekwetenschappen en zang in Lviv (Lemberg) en in Wenen en trad op in diverse opera's. Aan de Universiteit van Utrecht voltooide hij zijn studie in de muziekwetenschappen en promoveerde in 1951 onder prof. Dr. A. Smijers.

 

Van zijn hand verschenen werken over Oost- en Westeuropese muziek, w.o.:

 • Die Motette Benedicta es von Josquin de Prez und die Messen super Benedicta von Willaert, Palestrina, de la Hêle und de Monte (dissertatie, Wed. J. R. van Rossum, Utrecbt 1951)
 • The chants from Ukrainian Heirmologia (A. B. Creyghton, Bilthoven 1974)
 • Ukrainian "Partesny" Concertos (Winnipeg 1974)
 • KoshetzOleksander Antonowycz as composer of church music and conductor
 • (Ukrainian Cultural & Educational Centre, Winnipeg 1975)
 • Ukrainiscbe geistliehe Musik: ein Beitrag zur Kirchenmusik Osteuropas (In samenwerking met de Ukrainischen Freien Universittit, München 1990)
 • Musica Sacra (I. Krypjakevyc Instituut, Lviv 1997)
 • Oekraïne en de Byzantijnse ritus (KoNeZa, Hoensbroek, 2000)

Hij publiceerde diverse artikelen in internationale muziekliteratuur o.a.:

 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Ailgemeine Enzyklopädie der Musik (Bärenreiter Verlag, Kassel)
 • Encyclopedie van de muziek (Vereniging van de Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam 1956-1957)
 • Algemene Muziekencyclopedie van de muziek (Antwerpen /Amsterdam 2 uitgaven) en andere vakliteratuur
 • Tijdschrift van de Vereniging van de Nederlandse Muziekgeschiedenis

Hij verzorgde de uitgave van de werken van Josquin des Prez

 • De motetten (bundel 19 t/m 24 1957-1963)
 • Fragmenten Missarium (Vereniging van de Nederlandse Muziekgeschiedenis, Bundel 2, 1963)

In samenwerking met W. Elders:

 • Wereldlijke werken, bundel 4 en 5 (Vereniging van de Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1965-1968)
 • Supplement (Vereniging van de Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1969)

In samenweking met E. Schönberger:

 • L. Hellinck Missa Mater Patris (Vereniging van de Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1975)

Tevens gaf hij lezingen op internationale congressen voor musicologen o.a. in Utrecht, Oxford,   Salzburg en New York.

Gedurende 40 jaar heeft Dr Myroslav Antonowycz als dirigent leiding gegeven aan het Utrechts Byzantijns Koor en heeft hij het koor tot grote bloei gebracht. Het UBK heeft onder zijn leiding honderden malen in Nederland zowel als in bet buitenland succesvolle concerten gegeven en Oosterse 1iturgieën verzorgd.

Enkele hoogtepunten waren:

  1954 Concertgebouw Amsterdam met de Oekraïense mezzo-sopraan Eugenia Zareska.

  1955 Nederlandse Ambassade te Parijs, gevolgd door vele optredens in kerken en concertzalen in Parijs in de jaren 1959, 1961, 1964, 1969, 1970, 1976

  1956 Kathedraal Straatsburg

  1957 Concert Keulen (zaal Gürtzenich).

  1958 Expo Brussel, München 800 jaar en ontvangst op het paleis Soestdijk door H.M. Koningin Juliana

  1959 Rome St. Pieter (met een audientie bij Paus Johannes XXIII), alsmede een concert in bet Kapitool, gevolgd door optredens in Rome in 1970, 1971 en 1973

  1960 Eucharistisch Congres in München met Ca. 1 miljoen toehoorders op de Theresienwiese, uitgezonden op de televisie naar vele landen.

  1961 Westminster London (Pasen)

  1971 Utrechts Byzantijns Koor 4e lustrum, in Utrecht, in samenwerking met het Utrechts Symphonie Orkest, onder de algehele leiding van Dr M. Antonowycz, waarbij verschillende werken van Oekraïense componisten en ook een werk voor koor en symphonieorkest van Dr Antonowycz zeif werden uitgevoerd.

  1975 Ferste tournee Canada - Amerika ter gelegenheid van het 5e lustrum. In een tijdsbestek van 16 dagen werden 21 uitvoeringen gegeven, o.a. in Montreal (Plateauhall ), Toronto (Masseyhall), Philadelphia, City Hall van New York , Washington (American theatre) Chicago, Detroit.

  1977 Medewerking Holland Festival in de Engelse Kerk te Amsterdam

  1980 Als start van bet 30-jarig jubileum, een tweede concertreis naar Canada en Amerika. In 23 dagen werden 18 concerten uitgevoerd o.a. in Edmonton, Sakatoon, Winnipeg, Chicago, Ottawa, Philadelphia, New York, Detroit, Toronto. In Ottawa zong het koor in de Senaat. Dat heeft nog geen ander koor mogen beleven.

  1981 Concertreis door Engeland in het kader van bet 6e lustrum.

  1988 In het kader van 1000 jaar Christendom in Oekraïne werd een eurovisie uitzending van de paasliturgie uitgezonden vanuit Zwitserland (Muri). Terwijl in hetzelfde kader dat jaar werd meegewerkt aan concerten in London (Royal Abert Hall) en Rome (Pauselijk Auditorium) en aan een liturgie in de St. Pieter, waarbij Paus Johannes Paulus II aanwezig was.

  1990 Concerttour en liturgie in Oekraïne, waaronder Kiev en Lviv, waar radio- en tv-opnames werden gemaakt.

  1996 Benefietconcert in Utrecht UBK en Lysenko Koor tbv Lysenko Found in Kiev. Ontstaan van Het Lysenko Koor

  2004 Reis men een groep van 13 zangers door Slowakije en Polen. Deze groep was opgericht om zijn vriend Pater Kohut de mogelijkheid te geven een aantal liturgieën te dienen en concerten te geven als dank voor de goede zorg die de Pater tijdens zijn verblijf in de oorlog van de Slowaakse mensen heeft gekregen.

Dr. M. Antonowycz is benoemd tot 'Officier in de Orde van Oranje Nassau', ontving de Kerkelijke onderscheiding 'Ridder van de Heilige Gregorius de Grote' en ontving de erepenning van de stad Utrecht.

In 1997 ontving hij op het stadhuis van Utrecht uit handen van de President van Oekraïne, L.Koetsjma, een onderscheiding in verband met zn verdiensten voor het uitdragen van de Oekraïense muziek.

In 2001 werd hem nogmaals een onderscheiding uitgereikt door de Ambassadeur van Oekraïne voor de Benelux, de heer V. Khandogiy

[Home] [English] [Overlijden] [Ukranian]